Om os

Navne.dk er ejet af Berlingske Media.

Her bringes personlige meddelelser kategoriseret efter anledning.

Du har som bruger af navne.dk mulighed for at tilføje en elektroniske gave, billeder eller skrive en tekst til de enkelte meddelelser.

Du kan selv booke en meddelelse på navne.dk ved at rette henvendelse til Berlingske Media.

Foregående