Bent Kruse Nielsen : Dødsannonce

Vist på Berlingske den 10 november 2016

Vor kære mand, far, svigerfar og farfar

Bent Kruse Nielsen
fhv. skolepsykolog
★ 6. august 1933

✝ 8. november 2016

er død efter kort tids sygdom.
Vi tager afsked med Bent
lørdag den 12. november kl. 12.00
i Mariebjerg Kapel, lille sal
Mariebjergvej 1, 2820 Gentofte
Inge, Jens, Janne, Svend og Anker

Foregående