Bent Nielsen : Dødsannonce

Vist på Favrskovavisen den 22 december 2015

Vor elskede far, svigerfar og farfar
Bent Nielsen
* 13. januar 1948
er pludselig taget fra os
Ødum, den 14. december 2015
Familien
Begravelsen har fundet sted
Tak for venlig deltagelse. Tak for blomster og kranse.

Foregående