Berent Chr. Bærentsen : Dødsannonce

Vist på Århus Stiftstidende den 25 oktober 2016

Min elskede mand
vor elskede far, svigerfar, morfar og farfar

Berent Chr. Bærentsen
* 19. 7. 1925

! 22. 10. 2016

er stille sovet ind
Elsa
Hanne og Kjeld
Claus og Susanne
Eva, Christian og Casper
Begravelsen finder sted fra Risskov Kirke,
lørdag den 29. oktober kl. 13.30

Foregående