Henrik Damsgaard og Søren Andersen : Fest

Vist på Århus Stiftstidende den 23 januar 2016

Reception i Nykredit
Den 1. januar tiltrådte Henrik Damsgaard som ny regionsdirektør,
og viceregionsdirektør Søren Andersen havde 25 års jubilæum.
Henrik Damsgaard

Det vil vi gerne markere sammen med åbningen af Nykredits
Private Banking kontor i Aarhus:
fredag den 5. februar 2016 kl. 14.00 – 16.00
hvor det vil glæde os at se kunder, forretningsforbindelser,
kollegaer og venner. Receptionen holdes hos Nykredit,
Domkirkepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Søren Andersen

Nykredit
Domkirkepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Foregående