Nørre Djurs Egnsarkiv : Fest

Vist på Djurslandsposten den 15 november 2016

FORENINGEN NØRRE DJURS EGNSARKIV

RECEPTION
I anledning af Nørre Djurs Egnsarkivs

Årbog 2016
er klar til udgivelse, afholdes reception
på arkivet, Stokkebro 85, Gjerrild
Tirsdag den 22. november kl. 14.00
Alle er velkomne
Bestyrelsen

Foregående