Ole Brandt Pedersen : Fest

Vist på Viborg Stifts Folkeblad den 5 marts 2016

RECEPTION

Sekretariatschef Ole Brandt Pedersen har 25 års jubilæum
som chef i Kulturforvaltningen, og det vil vi gerne
fejre med en reception
torsdag den 10. marts 2016 kl. 15.00-17.00
i Viborg Musiksal, Gravene 25, Viborg
Kom og vær med til at gøre det til en festlig dag.
Med venlig hilsen
Kultur, Service & Events
Viborg Kommune
Viborg Kommune
Kultur, Service & Events
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

www.viborg.dk

Foregående