Paul Erik Heegaard : Fest

Vist på Viborg Stifts Folkeblad den 17 juni 2016

Invitation
I anledning af min 80 års fødselsdag
indbydes venner, bekendte og familie til et
åbent hus arrangemnet på Mønsted Kro,
fredag den 15. juli fra kl. 11.00.
Med venlig hilsen
Poul Erik Heegaard
NB: Af hensyn til servering er tilmelding nødvendig
og skal ske senest den 4. juli på telefon
86 63 92 82 eller Email:

Foregående