Anne-Lise og Niels Ch : Guldbryllup

Vist på Dagbladet Struer den 3 september 2016

Kære

Anne-Lise & Niels Ch
e N Chr.
Sværke
ær
ærke

I ønskes hjertelig tillykke
h
li ll
lig llyk
med jeres guldbryllup.
d jer
.
lørdag d. 10. sept. 2016
ag
Kærlig hilsen
ig

Børn, svigerbørn & børnebø
vi
viger
børn

Morgensang kl. 8.00
g
gens ng
n
Tårnfalkevej 2, Lemvig
rn
rnfa
vi
vig

Foregående