Per Bruun Brockhoff : Mærkedag

Vist på Berlingske den 30 september 2016

25 års jubilæum
Per Bruun Brockhoff
professor ved Danmarks
Tekniske Universitet har
25 års jubilæum den
1. oktober 2016.

Per Bruun Brockhoff er født i
Vamdrup. Han er student fra
Munkensdam Gymnasium,
cand. scient. fra Århus Universitet og Ph.D. i statistik fra
den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Han begyndte
sin karriere ved KVL og blev i 2004 udnævnt til professor
i statistik ved DTU.
Han forsker i statistik med anvendelser i fødevarer og
farmaci. Han er internationalt en anerkendt kapacitet i
sensometri og bidrager med bøger og software, som
anvendes af universiteter og virksomheder over hele
verden. På DTU følger 100-vis af studerende årligt hans
livlige og entusiastiske forelæsninger i statistik. Han har
haft længerevarende forskningsophold ved University of
California, Davis, USA og CSIRO, Sydney Australia. Han
er gift med Lene Bruun Brockhoff og sammen har de tre
døtre.
Jubilæet fejres ved en reception på DTU Compute,
bygning 324 fredag den 14. oktober kl. 15.00

Foregående