Anne Mette Kudsks : Tak ved dødsfald

Vist på Viborg Stifts Folkeblad den 14 may 2016

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Anne Mette Kudsks
bisættelse
Tak for penge beløb til Løgstrup Gymnastik- og Idrætsforening
og for blomsterhilsner
En særlig tak til naboer og venner for den store hjælp og
omsorg, der er blevet givet Anne Mette
under hendes sygdoms forløb
Arne Kudsk

Foregående