Bent Nielsens : Tak ved dødsfald

Vist på Viborg Stifts Folkeblad den 9 januar 2016

TAK
for den store og venlige deltagelse ved

Bent Nielsens
bisættelse fra Vorde Kirke.
TAK for de mange blomster og kranse.
En særlig TAK til familie og venner
for støtte og omsorg
den 26. december og i dagene der fulgte.
Samt en særlig TAK til
sognepræst Eva-Maria Schulz
for en varm og kærlig mindehøjtidelighed.
TAK alle sammen fordi I
- i tanke, ord og handling hjalp os med få taget en smuk afsked med
min højtelskede og dybt savnede ægtefælle.
På familiens vegne
Else Marie

Foregående