Darmar Nielsen : Tak ved dødsfald

Vist på Vinderup Avis den 9 november 2016

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
Darmar Nielsens bisættelse
Tak for blomster og kranse. Tak til personalet på Havehuset for god omsorg og kærlig pleje.
På familiens vegne Kai - Benny - Gert

Foregående