Ellen K. Albæks : Tak ved dødsfald

Vist på Djurslandsposten den 14 juni 2016

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Ellen K. Albæks
bisættelse fra Gjerrild Kirke
Tak for blomster og kranse, og en særlig tak
til Hjemmeplejen i Norddjurs og personalet
ved Glesborg Plejecenter for god og kærlig pleje
Børnene

Foregående