Ellen K. Albæks : Tak ved dødsfald

Udgivet i Djurslandsposten den 14 juni 2016

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Ellen K. Albæks
bisættelse fra Gjerrild Kirke
Tak for blomster og kranse, og en særlig tak
til Hjemmeplejen i Norddjurs og personalet
ved Glesborg Plejecenter for god og kærlig pleje
Børnene

Foregående