Gerda Lauridsens : Tak ved dødsfald

Vist på Dagbladet Ringkjøbing Skjern den 21 juni 2016

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Gerda Lauridsens

begravelse fra Rindum Kirke
Tak for blomster
En særlig tak til plejepersonalet på Fjordparken
for god og kærlig pleje
Jonna, Gunhild og Peder

Foregående