Gørup Justesens : Tak ved dødsfald

Vist på Vinderup Avis den 13 april 2016

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Gørup Justesens
bisættelse fra Vinderup Kirke
Tak for blomster og kranse samt
pengegaver til Bakkebo´s Venner
En stor tak til personalet på Bakkebo
for mange års god og kærlig pleje
På familiens vegne
Erling og Poul

Foregående