Gudrun Høyers : Tak ved dødsfald

Vist på Djurslandsposten den 7 juni 2016

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Gudrun Høyers
begravelse fra Gjerrild Kirke
Tak for blomster og kranse, og en særlig tak til
hjemmeplejen og personalet ved Glesborg Plejecenter
for god og kærlig pleje
Jens og Niels Peter Høyer

Foregående