Gudrun : Tak ved dødsfald

Vist på Viborg Nyt den 16 november 2016

Hjertelig tak
for den overvældende deltagelse ved
Ejlif Pedersens
begravelse.
Tak for blomster, kranse,
pyntning af kirke og mindegave.
Gudrun, børn, svigerbørn og børnebørn.

Foregående