Hans Jørgen Larsen : Tak ved dødsfald

Vist på Randers Onsdag den 29 juni 2016

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Hans Jørgen Larsen
Lasses
bisættelse fra Enghøj Kirke den 21. juni
Tak for trøstende ord, blomster og kranse
Bodil
Peter, Lisbeth, Mads og Mikkel
Nette, Jan, Mads og Jonas
Trine, Lars, Mathilde og Kristine

Foregående