Hilda : Tak ved dødsfald

Vist på Dagbladet Holstebro-Struer / Folkebladet Lemvig den 3 september 2016

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved min kære mand
Aksel Vognstoft Kristensens begravelse. Tak for de mange blomster og kranse.
Med venlig hilsen
Hilda

Foregående