Ilse Marie Andersens : Tak ved dødsfald

Vist på Djurslandsposten den 16 august 2016

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Ilse Marie Andersens
bisættelse fra Grenaa Kirkegårdskapel. Tak for blomster.
En særlig tak til personalet på Fuglsanggården
for god og kærlig pleje.
På familiens vegne
Tommy, Gitte og Anja

Foregående