Jenny Nielsens : Tak ved dødsfald

Vist på Favrskovavisen den 15 december 2015

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Jenny Nielsens
bisættelse fra Grundfør Kirke
Tak for blomster og kranse. En særlig tak til Hjemmeplejen,
sygeplejersker og andre for jeres opmærksomhed og venlighed.
Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn

Foregående