Kirsten Erika Jensens : Tak ved dødsfald

Vist på Djurslandsposten den 15 december 2015

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Kirsten Erika Jensens
bisættelse fra Grenaa
Kirkegårdskapel
Tak for alle blomsterne, og
en særlig tak til læge
Tyge Ingerslev og personalet
ved ”Digterparken”
for god og kærlig pleje
Ivan og børnene

Foregående