Sinne Ellekjærs : Tak ved dødsfald

Vist på Djurslandsposten den 26 januar 2016

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Sinne Ellekjærs
bisættelse fra Grenaa Kirkegårdskapel
Tak for blomster og kranse, og en særlig tak til
personalet ved Plejecenter Grønnegården
for god og kærlig pleje.
Familien

Foregående