Svend Aage Rasmussens : Tak ved dødsfald

Vist på Favrskovavisen den 8 november 2016

Hjertelig tak
for venlig deltagelse og opmærksomhed ved vores kære
far, svigerfar og bedstefar

Svend Aage Rasmussens
død og bisættelse fra Foldby Kirke
En stor tak for de smukke blomster og trøstende ord. En
særlig tak til Hjemmeplejen for god støtte og Hospice
Søholm for kærlig og omsorgsfuld pleje
På familiens vegne
Malene og Lars

Foregående