sygdom : Tak ved dødsfald

Vist på Favrskovavisen den 25 oktober 2016

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved Svend Aage Pedersens sygdom, død og bisættelse. Tak for blomster og kranse.
På familiens vegne Erna Pedersen

Foregående